zaterdag 23 januari 2010

Wildlife Photographer of the Year gediskwalificeerd!

Er is de afgelopen tijd veel onrust geweest over de foto die de prestigieuze wedstrijd Wildlife Photographer of the Year won. Men kon zich niet voorstellen dat deze foto daadwerkelijk in de vrije natuur c.q. met een wilde wolf gemaakt was.

Na uitgebreid onderzoek door een deskundig panel is nu de conclusie getrokken dat het om een afgerichte wolf gaat die voor fotografische doeleinden kan worden gehuurd.


In de competitie Wildlife Photographer of the Year is het werken met dierlijke modellen niet toegestaan. En dus is de winnaar gediskwalificeerd.

Nadat de uitslag van de wedstrijd bekend gemaakt is, worden de winnende foto’s getoond op een rondreisexpositie. Deze is ook in het Museon in Den Haag te zien. De foto van ex-winnaar José Luis Rodriguez zal uit de tentoonstelling worden verwijderd. De fotograaf ontkent overigens nog steeds stellig dat de wolf op de foto een afgericht dier is, dus deze diskwalificatie zal nog wel een staartje hebben.

Ik baal natuurlijk enorm van het feit dat de natuurfotografie hiermee weer negatief in het nieuws komt. Na verhalen over het voeren van bitterballen aan vossen op de Hoge Veluwe en het verstoren van nesten door vogelfotografen, komt dit er nu nog eens bovenop.

Voor de meeste natuurfotografen is de liefde voor de natuur de reden om zich met deze tak van fotografie bezig te houden. En gelukkig vertellen de meeste natuurfotografen ook eerlijk dat ze de foto’s in een wildpark gemaakt hebben (wat m.i. niets afdoet aan de kwaliteit van de foto). Dus voor alle duidelijkheid: onderstaande foto werd in Apenheul gemaakt!


zaterdag 9 januari 2010

Histogram, op rechts belichten

Als reactie op mijn blog over het overbelichten van sneeuwfoto's, kwamen een aantal fotografen naar me toe met de opmerking: 'Maar dan ziet m'n foto er zo vlak uit' of 'Maar dan zit m'n histogram helemaal aan de rechterkant'. Wanneer ik dan zeg dat dat ook de bedoeling is, kijken ze me aan alsof ik Japans spreek.

Daarom hierbij een toelichting op het zogenaamde 'op rechts belichten' ofwel 'expose to the right'. Wanneer je een foto gemaakt hebt, controleer je (hoop ik!) op de display van je camera het histogram. Het histogram is een staafdiagram wat de verdeling tussen de lichte en donkere tonen in de foto weergeeft. Links zitten de donkere tonen, rechts de lichte tonen. De verdeling van beeldinformatie (bits) over het histogram is echter niet evenredig. In het donkere gedeelte zit relatief weinig informatie, in het lichte deel veel. Een foto van 8 bits heeft in totaal 256 helderheidswaarden te verdelen in het histogram. Stel dat de sensor een dynamich bereik heeft van 6 stops, dan zitten in de laatste, lichtste stop 128 helderheidswaarden, en in de eerste, donkerste stop maar 4 helderheidswaarden. De 256 helderheden worden dus niet netjes door 6 gedeeld, maar steeds door de helft. Waardoor de helft van alle beeldinformatie in de laatste stop zit!


Dit betekent dat we zo moeten belichten dat het histogram zo veel mogelijk aan de rechterkant zit. Meestal moeten we daarvoor iets overbelichten. Op het LCD-scherm ziet de foto er dan vlak en overbelicht uit. Dat is even wennen. In de RAW-converter kan de foto weer donkerder gemaakt worden.


Door dus zo te belichten dat het histogram zover mogelijk naar rechts zit, krijg je zoveel mogelijk bits c.q. helderheidswaarden in je bestand. Natuurlijk moet je hierbij wel oppassen dat het histogram niet te ver naar rechts schuift (het histogram moet net losblijven de de rechter zijkant). Anders krijg je overbelichte uitgebeten hooglichten, en die zijn in principe niet terug te halen. Om dit te controleren kun je het 'knipperen' aan zetten, de waarschuwing op het LCD-scherm van je camera dat de hooglichten uitgebleekt zijn. Bedenk hierbij wel dat je op het LCD-scherm een Jpeg foto ziet, en dat de RAW-foto meestal iets meer ruimte biedt. Probeer dit zelf uit door een RAW-foto te maken waarbij de aanduiding dat de foto overbelicht is net begint te knipperen, en kijk dan hoeveel ruimte de RAW-converter nog biedt.


Diamakers die overgingen op digitale fotografie hadden vaak de neiging de foto onder te belichten. Een overbelichte dia stond immers garant voor een mislukte dia. Maar onderbelichten met een digitale camera (dus het histogram aan de linkerkant) is nu juist de reden dat er vaak ruis optreedt in de donkere partijen. Wanneer deze opgelicht worden in Photoshop met bijvoorbeeld niveaus of schaduw/hooglicht, moet het programma aan het werk met informatie die er niet is. In het eerste deel van het histogram zit immers heel weinig beeldinformatie. Tja, en daar weet zelfs een prachtig programma als Photoshop zich geen raad mee.